Kontakt

Předseda spolku: Aleš Novák

Sídlo spolku: Fryčovická 462, 199 00 Praha-Letňany

IČ: 604 45 637

Email: srps-frycovicka@seznam.cz

 Kontakty na členy Rady a Výboru spolku jsou k dispozici na vyžádání u předsedy spolku. Případně si vyžádejte kontakt na zástupce své třídy přímo.

Číslo účtu: 2080749319 kód banky 0800

Kontaktujte nás