PODĚKOVÁNÍ

20.11.2017 14:42

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem rodičům, kteří zaslali nebo předali členský příspěvek. Díky vám v tomto roce budeme hospodařit s částkou 100 000 Kč. I v tomto roce bude přispěno na projekty jednotlivých stupňů ZŠ. A dále je vyhrazena částka 25 000 Kč na projekt pro celou školu, proto pokud máte nápad, na který by podle vás bylo vhodné přispět (v loňském školním roce SRPŠ nakoupilo nové knihy do školní knihovny), můžete jej do konce tohoto roku zasílat na naši emailovou adresu.