Členské příspěvky

Výše členského příspěvku byla stanovena na 300 Kč/člena.

Příspěvek můžete uhradit následujícím způsobem:

  • hotově v září v termín první třídní schůzky v novém ŠR k rukám pokladníka jednotlivých tříd, nebo
  • na účet spolku č. 2080749319/0800

 

Členský příspěvek musí být uhrazen nejpozději DO KONCE MĚSÍCE ŘÍJNA daného školního roku (po tomto datu nebudou již příspěvky přijímány a člen spolku nesplní povinnost dle čl. 4, odst. 1, písm. c) stanov a nemůže být již za jeho člena považován).

Poznámka: V případě, že budete členský příspěvek hradit převodem na účet spolku uveďte do zprávy pro příjemce poznámku ve tvaru SVÉ JMÉNO (TŘÍDA, KTEROU NAVŠTĚVUJE VAŠE DÍTĚ), např. JAN NOVÁK (5.B).