Členské příspěvky

Výše členského příspěvku byla stanovena na 300 Kč/člena.

Příspěvek můžete uhradit následujícím způsobem:

  • na účet spolku č. 2080749319/0800 (Do zprávy pro příjemce uveďte třídu, kterou navštěvuje vaše dítě, např. 1.A)

Členský příspěvek musí být uhrazen nejpozději DO KONCE MĚSÍCE ŘÍJNA daného školního roku (po tomto datu nebudou již příspěvky přijímány a člen spolku nesplní povinnost dle čl. 4, odst. 1, písm. c) stanov a nemůže být již za jeho člena považován).

 

Zpracování osobních údajů: Člen spolku zasláním příspěvku na účet SRPŠ Fryčovická vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů výhradně za tímto účelem. 

Poznámka: Spolek v souladu s čl. 4, odst. 5 nevede seznam svých členů, tudíž nejsou žádné další osobní údaje zpracovávány a uchovávány.