Výbor

Členy výboru spolku jsou:

Ing. Jan Šikýř - předseda

Ivana Hendrychová - místopředseda

Kristýna Blatová - pokladník